Ambitie-en-meerwaarde.png

U heeft ambitie. En ideeën over hoe u die gaat waarmaken. Het overtuigend uitdragen van uw ambitie is een belangrijke succesfactor. Misschien ziet u de torenhoge rekeningen van ontwerp- en reclamebureaus wel als de grootste bedreiging van uw ambities. Dat is absoluut niet nodig.

Anders dan bij grote concerns, waar een marketing- of communicatieafdeling zich full-time met deze materie bezighoudt, komt het in het midden- en kleinbedrijf vaak toch aan op het eigen inzicht van de ondernemer die nog veel meer aan zijn hoofd heeft. En op verschillende leveranciers die, stuk voor stuk naar eer en geweten, op verschillende wijze invulling geven aan één en dezelfde ambitie.

B-Ambitious geeft u inzicht in de onderlinge samenhang van verschillende uitingen en helpt u uw ambitie eenduidig en consequent uit te dragen. Doel: een uitstraling met meerwaarde, die effectief en tegen een verantwoord kostenniveau bijdraagt aan uw ambities. Daarbij kunt u telkens de afweging maken: wat doe ik zelf, wat besteed ik uit en bij wie. B-Ambitious denkt hierin mee, met respect voor uw bestaande leveranciers.

Zelf doen of uitbesteden?
Het is goed denkbaar dat u zo veel mogelijk in eigen hand wilt houden. Powerpointpresentaties, de inkoop van drukwerk, het schrijven van teksten, het regelen van fotografie: als u de capaciteit heeft om het zelf te regelen en zo ook kosten kunt besparen, waarom niet? Anderzijds: uw eigen tijd kost ook geld en het eindresultaat kan misschien ook wel veel beter. B-Ambitious ondersteunt u bij het ‘zelf doen’: met goede templates voor uw presentaties, checklists bij uitbesteding, enzovoort.